• Primăria Bălănești
    Primăria Bălănești

Teritoriul administrativ actual al comunei Bălăneşti ca şi reţeaua de localităţi existente (un număr de 7 sate din care Voiteştii din Vale este satul de centru iar cele 6 sate aparţinătoare sunt Bălăneşti, Blidari, Cînepeşti, Glodeni, Ohaba şi Voiteştii din Deal) au fost aprobate prin Legea nr. 2/1968 de organizare administrativ – teritorială a ţării.

Ca istoric, comuna prin satele sub actuala denumire a acestora este atestată de prin secolul al XV-lea, iar ca formă actuală ca suprafaţă şi structură a satelor din anul 1968 după apariţia Legii nr. 2/1968 de organizare administrativ – teritorială a ţării. În configuraţia reţelei de localităţi au apărut în timp o serie de modificări astfel că actualele sate au provenit din contopirea mai multor localităţi mici ale căror denumiri se întâlnesc şi astăzi şi definesc cătune sau „linii”.

în decursul timpului, documente istorice ale unor evenimente de referinţă ale neamului românesc (războiul de independenţă, cele două războaie mondiale etc.) amintitesc permanent participarea locuitorilor comunei şi de foarte multe ori moartea acestora.

Organizarea teritorială şi administrativă aprobată în anul 1968 s-a menţinut şi după 1990 şi există toate premizele ca aceasta să fie păstrată în continuare.